Impressum

Magazin “Express” je upisan u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br. 04-40-91/01 pod brojem 1017. od 19. 06. 2001. godine.

 

Izdavač

“avaz-roto press”

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

 

Direktor medija

Fadil Mandal

 

Glavni urednik “Expressa”

Mirsad Cviko

 

Zamjenica urednika

Dženita Hasović – Mirvić

 

Štampa

GIK “OKO” d. d. Sarajevo