Impressum

Magazin “Express” je upisan u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br. 04-40-91/01 pod brojem 1017. od 19. 06. 2001. godine.

Izdavač

“avaz-roto press”

Tešanjska 24a

71 000 Sarajevo

Direktor društva

Bojan Varunek

Glavna i odgovorna urednica “Expressa”

Dženita Hasović-Mirvić

Novinari i saradnici

Ozren Tošić

Nina Novaković

Jasna Durić

Bato Šišić

Amra Kovač-Halebić

Štampa

“Unioninvestplastika” d. d. Sarajevo